Warsztaty i obozy ekologiczne prowadzone w naszym Międzynarodowym Miasteczku Edukacji Ekologicznej w skrócie MIASTECZKO EKOLOGICZNE mają już dość długą historię, bo rozpoczęły się już w 1989r. Organem prowadzącym Miasteczko jest nasze Stowarzyszenie ZZPŻ. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, organizacji i instytucji,  a przede wszystkim pracy długoletniego kierownika Miasteczka – Pani Zofii Krzykawskiej przeobraziły się w coroczne zajęcia dla dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli i osób zainteresowanych szeroko rozumianą edukacją ekologiczną  zyskując sobie renomę w kraju i zagranicą.

MIASTECZKO EKOLOGICZNE co jest warte podkreślenia działa nieprzerwanie do dzisiaj i w warsztatach oraz obozach ekologicznych wzięło już udział ponad 2,5 tysiąca grup liczących  ponad 100 tysięcy osób.  Dzięki dofinansowaniu licznych sponsorów, a w szczególności WFOŚiGW w Katowicach ceny proponowane grupom są jednymi z najniższych na rynku jeśli chodzi o taką ofertę  i grupy nierzadko dokonują rezerwacji z ponad rocznym wyprzedzeniem, zwłaszcza jeśli chodzi o terminy atrakcyjne dla szkół jak np. kwiecień-czerwiec czy wrzesień-październik. Do prowadzenia naszej działalności korzystamy z  odpowiedniej  bazy żywieniowo-noclegowo-dydaktycznej składającej się z ośrodków w Podlesicach k Zawiercia, Olsztynie k Częstochowy i Mirowie k Myszkowa.