MIASTECZKO EKOLOGICZNE

WARSZTATY TESTOWE

Warsztaty odbywają się w 4 atrakcyjnych ośrodkach na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej :

Olsztyn, Ogrodzieniec-Podzamcze, Złoty Potok i Podlesice, w zależności od wyboru przez grupę. Trwają 1, 2 lub 3 dni; niekiedy dłużej. Od 5 dni mają charakter obozów ekologicznych tzw Zielonych Szkół. ( szczegółowe informacje i ustalenia udzielamy telefonicznie lub mailowo ).

By zgłosić dana grupę na warsztaty – prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Po wstępnych ustaleniach przesyłamy grupie Zgłoszenie do wypełnienia i odesłania nam. W zgłoszeniu są zawarte najważniejsze informację dotyczące warsztatów. W niektórych przypadkach wymagamy wpłaty zadatku na warsztaty. Od grup wymagamy aktualną Listę uczniów i opieki do zameldowania ( bez danych osobowych ale z pieczątka szkoły i podpisem dyrekcji ). Zazwyczaj kilka dni przed warsztatami kontaktujemy się z grupą by potwierdzić zawarte wcześniej ustalenia. Możemy też wtedy podać wykaz pokoi w ośrodku w przypadku warsztatów z noclegami. Co ważne dla bezpieczeństwa przez cały czas z grupą przebywa pracownik Miasteczka; w przypadku grup z noclegami 24 godziny na dobę. Do dyspozycji jest też recepcja  ( w Olsztynie i Podlesicach zazwyczaj w godzinach 9-17; w Ogrodzieńcu-Podzamczu i Złotym Potoku całodobowo ).

Warsztaty 1 dniowe trwają zwykle w godzinach 9/10-14/15 wraz z przerwą na posiłek itp. i odbywają się najczęściej w terenie ( niekiedy II część zajęć w Sali – w zależności od ustaleń z grupą, pogody itp.)

Przykładowy program takich warsztatów w załączeniu.                

Specyficzna forma warsztatów 1 dniowych są Warsztaty 1 dniowe dla przedszkolaków, które mają nieco inny program – trwają nieco krócej i mają dłuższe przerwy ( np. na posiłki, toalety itp. )  Szczegóły takich warsztatów ustalane są na bieżąco z takimi grupami. Na warsztaty 1 dniowe można zamówić w naszej restauracji posiłki czy napoje grup po atrakcyjnych cenach.

Warsztaty 2 dniowe trwają 2 dni – w 1 dniu są to 2 bloki ( do obiadu i po obiedzie, zwykle po 2-3 godziny każdy ) oraz zajęcia wieczorne. Pomiędzy zajęciami obiad i kolacje. 2 dnia po wykwaterowaniu wyjeżdżamy lub wychodzimy na dłuższe warsztaty terenowe. Lub w przypadku niepogody zajęcia odbywają się częściowo lub w całości w ośrodku do momentu powrotu do szkoły.

Warsztaty 3 dniowe trwają 3 dni – w 1 i 2  dniu są to 2 bloki ( w 1 dniu do obiady i po obiedzie, zwykle po 2-3 godziny każdy , w 2 dniu pomiędzy śniadaniem, obiadem i kolacją ) oraz zajęcia wieczorne.       3 dnia po wykwaterowaniu wyjeżdżamy lub wychodzimy na dłuższe warsztaty terenowe. Lub w przypadku niepogody zajęcia odbywają się częściowo lub w całości w ośrodku do momentu powrotu do szkoły.  Zwykle wracamy do szkoły około godziny 16-17, chyba że pogoda nie sprzyja to po uzgodnieniu z grupą wcześniej.

Warsztaty i obozy ekologiczne dłuższe niż 3 dni ( ustalenia indywidualne z grupą ).

Zajęcia prowadza doświadczeniu instruktorzy i przewodnicy jurajscy.

Staramy dostosować zajęcia do zdolności percepcyjnych i fizycznych oraz zainteresowań uczniów.

Zazwyczaj autokar / bus potrzebny jest nam tylko by przywieźć i odwieźć grupę. Wyjątkowo na życzenie grupy korzystamy z niego w trakcie zajęć.

Uwaga ! Przy zamawianiu warsztatów można jednocześnie skorzystać z naszych różnych autokarów i busów ( korzystamy z usług kilku zaprzyjaźnionych i sprawdzonych firm ). Jako że realizujemy w ciągu roku dużo takich przejazdów przewoźnicy dają nam zazwyczaj znacznie niższe ceny niż w przypadku jednorazowych zamówień bezpośrednio u przewoźników. Dodatkowo nasi przewoźnicy znają dobrze trasy przejazdów co sprawdza że sprawnie i bezpiecznie poruszają się z grupami. W przypadku kontroli technicznej autokaru prosimy o zgłoszeniu tego faktu minimum tydzień przed planowanym przyjazdem na warsztaty.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WARSZTATÓW

(do pobrania i w przypadku Zgłoszeń do wypełnienia):

*Oferta cenowa, Tematyka warsztatów i Zgłoszenia na warsztaty 1 dniowe oraz 2 i 3 dniowe oraz dłuższe.

*Programy warsztatów 1 dniowych ( dla szkół i dla przedszkoli ) – w zależności od miejsca gdzie się odbywają mogą się od siebie różnić, załączony jest przykładowy program

*Programy warsztatów 2 dniowych w poszczególnych ośrodkach.

*Programy warsztatów 3 dniowych w poszczególnych ośrodkach.

Warsztaty są dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach